Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh:

Đang chờ nguồn vốn ODA từ Chính phủ Ý

Cập nhật ngày: 17/08/2015 - 04:00

Ông Ngô Xuân Chi bên khu đất dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh được UBND tỉnh ban hành quyết định đầu tư xây dựng từ cuối năm 2011, giao Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh làm chủ đầu tư và đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2013. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân khiến dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh chậm triển khai là do đang chờ nguồn vốn ODA từ Chính phủ Ý.

Ngoài ra, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án đã được triển khai từ đầu năm 2013, nhưng do thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11.5.2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, nên dự án phải tạm dừng, chờ xin chủ trương cho phép chuyển đổi đất lúa (khoảng 5,23 ha) từ các cơ quan bộ, ngành Trung ương.

Về nguồn vốn xây dựng, dự án này đã được Trung ương bố trí vốn hỗ trợ từ năm 2009, đến năm 2014 được sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Ý. Tuy nhiên, từ khi ghi kế hoạch vốn đến nay, Chính phủ hai nước chưa ký kết hiệp định thư nên dự án chưa thực hiện được.

Năm 2015, dự án đã dừng thực hiện chờ Trung ương ký hiệp định thư. Riêng UBND tỉnh Tây Ninh đã tham gia hoàn chỉnh nội dung góp ý theo yêu cầu của đoàn công tác Chính phủ Ý, đang kiến nghị Trung ương sớm thông qua hiệp định thư và ghi kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh được xây dựng tại khu phố 4, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích đền bù khoảng 6,3 ha (cho cả 2 giai đoạn), trong đó bao gồm: đất ở đô thị, đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất thổ cư, đất lúa... Hệ thống có nhiệm vụ thu gom lượng nước thải từ các hộ gia đình, các cơ sở trong khu vực và xử lý đạt quy chuẩn chất lượng xả thải loại A (QCVN 14:2008/BTNMT) trước khi xả ra rạch Tây Ninh.

Theo Quyết định phê duyệt số 2796/QĐ-UBND ngày 31.12.2011 của UBND tỉnh, phạm vi phục vụ của hệ thống bao gồm 5 phường và 5 xã trên địa bàn thành phố Tây Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 379 tỷ đồng.

DUY ĐỨC