Pháp luật   Tin tức

Đảng ủy CA Trung ương: Quán triệt thực hiện Kết luận 44, 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Cập nhật ngày: 28/08/2019 - 08:31

BTNO - Việc thực hiện Chỉ thị 09 đã đạt được những kết quả nhất định, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Ngày 27.8.2019, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Kết luận số 44/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 45/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Đại tướng Tô Lâm- Bí thư Đảng ủy CA Trung ương, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ CA điều hành hội nghị thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Bí thư đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Thay mặt Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 09 đã đạt được những kết quả nhất định, như nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nâng cao, chuyển biến rõ nét hơn so với thời điểm trước khi có Chỉ thị, từ đó đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng góp phần định hướng, tạo hành lang pháp lý cho công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 18, sau 5 năm đã đạt được những kết quả tích cực: ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông có chuyển biến hơn; số người chết và số người bị thương do TNGT giảm dần qua từng năm, số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải được kiềm chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Để thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị 18 của Ban Bí thư đạt kết quả cao hơn nữa, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm TTATGT, đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch duy trì, củng cố nâng cao chất lượng trên các địa bàn trọng yếu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên…

Phạm Công