Pháp luật   Tin tức

Đảng ủy Công an Tây Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 

Cập nhật ngày: 08/01/2020 - 09:23

BTNO - Ngày 7.1.2020, Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy CA tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh trao giấy khen cho 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Trong năm, các đơn vị CA trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình khiếu kiện về đất đai và tình hình công nhân, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh tôn giáo- dân tộc, an ninh chính trị nội bộ, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý Nhà nước về ANTT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng được nâng cao; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 91%, trong đó tỷ lệ phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 94%; tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí...

CA tỉnh cũng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại Tây Ninh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó công tác tuyên huấn, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy luôn dẫn đầu khối thi đua Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng CA tỉnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác kiểm tra, giám sát...

Đặc biệt, trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ CA tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc CA tỉnh, cấp đội thuộc các đơn vị cấp phòng, bố trí CA chính quy đảm nhiệm các chức danh CA xã; việc sắp xếp, bố trí được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hạn chế, khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác và đưa ra những giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục hạn chế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh biểu dương kết quả đạt được trong năm 2019 và trao tặng giấy khen cho 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục phát huy những mặt làm được và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là thực hiện nghiêm việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với chức năng nhiệm vụ về tình hình thực tế của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, đảm bảo Đại hội các cấp diễn ra đúng tiến độ, trình tự và đạt nội dung, yêu cầu của từng cấp...

Thảo Trang – Tấn Lực