Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng ủy Sư đoàn 5: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khoá XIII 

Cập nhật ngày: 20/06/2024 - 14:37

BTNO - Ngày 18.6, Đảng ủy Sư đoàn 5 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII cho cán bộ, đảng viên và quần chúng khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trung tá Lê Đức Nhân- Phó Chính ủy Sư đoàn đã thông báo nhanh tới hội nghị những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Theo đó, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng;

Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII...

Trung tá Lê Đức Nhân- Phó Chính uỷ Sư đoàn thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp uỷ, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị Sư đoàn.

Lê Thuận