BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Trung đoàn BB 174: Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X)

Cập nhật ngày: 09/08/2010 - 09:57

Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá được tổ chức ngày 4.8.2010, Đại tá Nguyễn Phước Tài, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh đến dự hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn Nguyễn Trường Hải chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, các cấp uỷ chi bộ, đảng bộ Trung đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bằng những việc làm thiết thực đã ngăn ngừa sự suy thoái, tiêu cực trong đơn vị, đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh không để văn hoá xấu, độc hại xâm nhập vào đơn vị; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có lòng tin vững chắc vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đảng uỷ – Ban Chỉ huy Trung đoàn luôn coi trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu, Nghị quyết số 14 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “4 tốt” đảng viên “5 tốt”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi đảng bộ và năng lực của đội ngũ đảng viên, tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu trên giao. Trong năm đã kết nạp được 14 đảng viên mới. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã giáo dục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Chỉ thị 333 của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị 525 của Bộ CHQS tỉnh về tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong LLVT tỉnh. Đơn vị luôn đổi mới nội dung phương pháp giáo dục đa dạng, phong phú, kết hợp chặt chẽ các đợt giao lưu văn hoá văn nghệ, các nội dung thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của quân đội, của LLVT, của Trung đoàn; duy trì và nâng cao hoạt động phòng Hồ Chí Minh và hệ thống truyền thanh nội bộ; 500 đầu sách ở phòng Hồ Chí Minh được luân chuyển liên tục, hệ thống nghe nhìn và các ấn bản báo được cấp, trang bị đến cấp trung đội. Toàn đơn vị duy trì nghiêm chế độ đọc báo, nghe thông báo thời sự theo quy định. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong năm, Trung đoàn tổ chức phát động 7 đợt thi đua đột kích, quán triệt học tập nhiệm vụ đơn vị cho 100% quân số, thông báo thời sự 10 buổi cho 4.638 lượt người, tổ chức chương trình vui để học có 320 người tham gia, giáo dục chính trị cho sĩ quan – quân nhân chuyên nghiệp, quân số tham gia đạt 100%, giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – chiến sĩ cho 392 đồng chí. Tất cả các hoạt động của Trung đoàn 174 thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn.

Lê Huy Thường