Đảng uỷ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ xã

Cập nhật ngày: 12/03/2012 - 01:20

(BTNO)- Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ của xã được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng uỷ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn xã ủng hộ được 120 triệu đồng để chăm lo cho đội ngũ cán bộ của xã.

Các hội, đoàn thể của xã Hiệp Thạnh nhận tiền hỗ trợ cho các hội viên

Cụ thể, Đảng uỷ đã dành 60 triệu đồng cho cán bộ mượn để học tập nâng cao chuyên môn gồm: 5 cán bộ học đại học, mỗi người 6 triệu đồng, 10 cán bộ học trung cấp, mỗi người 3 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được trừ dần vào tiền lương của các cá nhân với mức trừ 100.000 đồng/tháng/người; Dành 60 triệu đồng hỗ trợ cho UB.MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh xã để các đoàn viên, hội viên đang gặp khó khăn được mượn vốn không tính lãi trong thời gian 1 năm để sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Số tiền trên khi thu hồi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đảng viên nghèo.

Đây là việc làm mới của Đảng ủy xã Hiệp Thạnh nhằm khuyến khích cho lực lượng cán bộ của xã phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; vừa hỗ trợ cán bộ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được biết, thời gian gần đây, có một số trường hợp cán bộ của xã Hiệp Thạnh nói riêng, các xã khác thuộc huyện Gò Dầu nói chung đã xin nghỉ việc chuyển sang làm công nhân, hoặc tìm công việc khác vì đồng lương quá thấp không đủ trang trải trong cuộc sống. Việc động viên, hỗ trợ kịp thời sẽ giúp lực lượng cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục công việc, gắn bó với các phong trào của địa phương.

Nguyễn Bình