BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đánh bắt thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng

Cập nhật ngày: 13/01/2014 - 05:30

Thả đăng dến đến gần bờ đập phụ.

Nhiều năm qua, ngân sách tỉnh đã chi hàng tỷ đồng mua cá giống thả bổ sung vào hồ Dầu Tiếng nên sản lượng đánh bắt thuỷ sản trong hồ tăng cao, đạt hơn 3.500 tấn/năm.

Hiện nay, trong hồ Dầu Tiếng có hơn 1.000 người hành nghề đánh bắt thủy sản. Tình trạng sử dụng các phương tiện đánh bắt mang tính hủy diệt như ủ chà, lưới kéo có gắn xung điện, vó đèn, đăng dến, chích điện v.v… vẫn diễn ra khá phổ biến.

Ông Trần Văn Tư, một ngư dân chuyên sống bằng nghề giăng lưới bén trong hồ Dầu Tiếng than phiền: Các phương tiện đánh bắt hủy diệt làm cạn kiệt nguồn cá, tép trong hồ; thêm vào đó, khi nước rút một số người bao chiếm, mua bán vùng đánh bắt làm cho những người sống bằng nghề đánh bắt cá truyền thống gặp rất nhiều khó khăn.

Ven theo bờ hồ và các đảo, cù lao trong hồ đều nhìn thấy dến (lưới mành mành) đăng kín khắp mặt hồ.

Khắc Luân