Bộ Công an:

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Cập nhật ngày: 28/10/2020 - 10:16

BTNO - Chiều 26.10, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; triển khai kế hoạch cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Công an Tây Ninh có Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Luận-Phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã tham dự.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi thống nhất cao với báo cáo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an về  kết quả triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với lãnh đạo Bộ một số kết quả mà Công an tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua như: Tây Ninh đã hoàn thành việc rà soát nguồn nhân lực tại 3 cấp đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ Công an để bố trí nguồn nhân lực triển khai 2 dự án.

Đến nay toàn tỉnh đã cập nhật số lượng các trường thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu nhân hộ khẩu toàn tỉnh là : 1.383.078 nhân khẩu. Ngoài ra, để làm tốt và đảm bảo tiến độ theo quy định, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án tại địa phương, tuyên truyền, cập nhật thông tin, trích xuất dữ liệu và triển khai hạ tầng mạng và thiết bị, công tác đào tạo cán bộ…nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án...

Hà Thủy