Kinh tế   Nông thôn mới

Hòa Thành:

Đánh giá tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

Cập nhật ngày: 26/09/2021 - 22:35

BTNO - Mới đây, UBND thị xã Hòa Thành tổ chức cuộc họp với các ngành đánh giá tiến độ xây dựng xã Long Thành Nam và Trường Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp.

Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thị xã chủ trì.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, đến nay xã Long Thành Nam đạt 13/16 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt, gồm giáo dục, môi trường, tổ chức sản xuất; xã Trường Tây đạt 12/16 tiêu chí, còn 4 tiêu chí xã chưa đạt là thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục và môi trường.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải pháp tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chỉ tiêu về giáo dục và huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới…

Kết luận cuộc họp, ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt và có giải pháp, thời gian cụ thể; phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, thường xuyên theo sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của thị xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy nhanh xây dựng các công trình hạ tầng bảo đảm tiến độ và hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Võ Liêm


Liên kết hữu ích