Kinh tế   Kinh tế

Đánh giá, xếp loại cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi 

Cập nhật ngày: 23/08/2018 - 16:19

BTNO - Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 253 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; trên 20.000 cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ; 56 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; 95 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.

Một trang trại chăn nuôi heo- Ảnh minh họa

Thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại theo Thông tư số 45 và Thông tư số 51 của Bộ NN&PTNT, vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ và các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, có 150/151 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung được kiểm tra, đánh giá, phân loại. Kết quả có 61 cơ sở loại A (chiếm 40,40%); 86 cơ sở loại B (chiếm 56,95%); 1 cơ sở loại C (chiếm 0,66%) do không xin phép hoạt động, cơ sở chưa thực hiện xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi theo quy định; 2 cơ sở đang sửa chữa; 1 cơ sở ngưng hoạt động.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá, phân loại 56/56 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; có 5 cơ sở loại A (chiếm 9%); 50 cơ sở loại B (chiếm 89%), 1 cơ sở đang nâng cấp sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.

Đối với cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, đoàn đã kiểm tra, đánh giá, phân loại 87/95 cửa hàng. Kết quả có 15 cơ sở loại A (chiếm 17,65%), 64 cơ sở loại B, 8 cơ sở ngưng hoạt động.

Tiêm ngừa cho gia cầm- Ảnh minh hoạ

Đoàn cũng đã kiểm tra 2.926 cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, đạt 102,76% so với kế hoạch, đồng thời cho các cơ sở này ký cam kết chăn nuôi an toàn và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ và các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi đạt loại A, B sẽ tiếp tục hoạt động, đồng thời khắc phục những lỗi mắc phải.

Đối với cơ sở loại C, thì đơn vị sẽ phải khắc phục những sai lỗi trong thời gian không quá 3 tháng, tùy theo mức độ mà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sau khi cơ sở khắc phục vi phạm, đoàn sẽ kiểm tra lại, nếu đạt từ loại B trở lên thì mới được tiếp tục hoạt động. Nếu cơ sở không khắc phục những sai phạm và tiếp tục bị loại C, đoàn kiểm tra sẽ thông báo đến cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh.

Đối với các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, phải thực hiện khắc phục các sai lỗi để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trúc Ly