Danh sách các phần mềm gây crash cho Google Chrome

Cập nhật ngày: 07/07/2010 - 05:39

Blair - một nhân viên của Google vừa qua đã đưa ra một danh sách các phần mềm ứng dụng có thể gây crash cho trình duyệt web Google Chrome. Trong danh sách này, phổ biến có các ứng dụng PPLive, Nvidia NTune, SpeedBit Video Accelerator hay Folder Guide.

Các gợi ý được đưa ra là tạm thời vô hiệu hoá các chương trình này để xem nó có thể giải quyết được sự cố với trình duyệt không.

Google cũng xác định được cách giải quyết cho một số ứng dụng không tương thích với Google Chrome nếu chúng hoạt động trong thiết lập khởi động mặc định.

·   Nếu bạn có dùng Internet Download Manager (IDM), vô hiệu hoá tuỳ chọn "Advance browser Integration" trong IDM (vào mục Option > General).

·   Nếu bạn sử dụng NVIDIA Desktop Explorer, thử gỡ bỏ tập tin nvshell.dll (lệnh regsvr32 /u nvshell.dll)

·   Nếu bạn sử dụng FolderSize, tải tập tin này và cài đặt bằng sdbinst có sẵn trong Windows.

·   Nếu bạn sử dụng NOD32 2.7 thì nên nâng cấp lên phiên bản mới nhất của NOD32 hoặc vô hiệu hoá tính năng Internet Monitoring trong NOD32.

Cuối cùng, malware cũng được nhận định là nguyên nhân gây crash cho Google Chrome. Blair cũng đưa ra gợi ý, nên tìm kiếm trong thư mục system32, các thư viện liên kết động: userlib.dll, tcpipdog0.dll, tcpipdog1.dll, và tcpipdog3.dll và xoá chúng vì chúng là phần mềm độc hại chứ không phải tập tin hệ thống. Người dùng Chrome có kinh nghiệm cũng nên thử tìm kiếm tập tin userinit32.exe trong hệ thống của họ, và gỡ bỏ chúng ra khỏi hệ thống, cũng là một cách loại trừ một nguyên nhân gây crash cho Chrome.

Lam Kiều (st)

 

 


Liên kết hữu ích