Xã hội   Giáo dục

Đáp án 24 mã đề tiếng Anh thi THPT quốc gia 

Cập nhật ngày: 26/06/2018 - 16:45

Đề thi tiếng Anh năm nay được các em học sinh đánh giá là có nhiều từ mới, bài đọc dài.

https://i-vnexpress.vnecdn.net/2018/06/26/409-up-2_680x0.jpg

*Tiếp tục cập nhật

Nguồn VNE