Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách:

“Đáp ứng được nguyện vọng” 

Cập nhật ngày: 08/07/2024 - 16:41

BTN - Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 78, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện bày tỏ sự đồng tình với chính sách mới của tỉnh: nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách.

 

Cán bộ không chuyên trách xã Tân Phong, huyện Tân Biên trao đổi với phóng viên.

“Nghị quyết số 78/2024/NQ-HĐND (Nghị quyết 78) của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của người thụ hưởng”- lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tân Biên nhìn nhận.

“Bước đột phá”

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 78, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện bày tỏ sự đồng tình với chính sách mới của tỉnh: nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách.

Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tân Biên cho biết, trước khi có Nghị quyết 78, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu phố thực hiện theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND năm 2019 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 22 quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn bằng 1,7 lần mức lương cơ sở, trong đó mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,14 lần mức lương cơ sở, mức hỗ trợ hằng tháng 0,56 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách làm việc ở các xã biên giới được hỗ trợ hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức phụ cấp và mức hỗ trợ hằng tháng, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn nếu có bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp hoặc tương ứng với công việc được phân công thì được hỗ trợ thêm như sau: trình độ chuyên môn cao đẳng: 400.000 đồng/tháng; trình độ chuyên môn đại học: 600.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố bằng 1,66 lần mức lương cơ sở (đối với những ấp có từ 350 hộ trở lên; ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; ấp thuộc xã biên giới) và 1,2 lần mức lương cơ sở đối với những ấp còn lại.

Phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 3.060.000 đồng/người/tháng đến 3.660.000 đồng/người/tháng. Nếu người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thêm chức danh không chuyên trách khác sẽ được cộng thêm 1.026.000 đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ thông tin thêm, hiện tại, số người hoạt động không chuyên trách tại địa phương này là 113 trên tổng số 138 người được giao. Hoạt động của cán bộ không chuyên trách thời gian qua có những thuận lợi, khó khăn nhất định. Công tác cán bộ luôn được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời; được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của Sở Nội vụ tỉnh trong việc triển khai thực hiện. Các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn huyện được thực hiện kịp thời.

Chất lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn huyện được nâng lên. Người hoạt động không chuyên trách ở xã được trang bị cơ sở vật chất, chỗ làm việc được bảo đảm, nhiệt tình trong công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Trung cấp 3.348.000 đồng/tháng; cao đẳng 3.780.000 đồng/tháng; đại học trở lên 4.212.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: Trung cấp 3.348.000 đồng/tháng; cao đẳng 3.780.000 đồng/tháng; đại học trở lên 4.212.000 đồng/tháng.

(trích Nghị quyết 78 năm 2024 của HĐND tỉnh)

Tuy nhiên, “ngoài các chức danh bầu cử thực hiện theo quy định của điều lệ tổ chức mà người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên, các chức danh còn lại tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dẫn đến việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập”- lãnh đạo Phòng Nội vụ Tân Biên cho biết. Mặt khác, mức phụ cấp và mức hỗ trợ còn thấp nên người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố chưa an tâm công tác, thường xuyên nghỉ việc.

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố hoạt động không ổn định, tạm thời, thường xuyên có sự thay đổi nhân sự dẫn đến thiếu kinh nghiệm xử lý trong công việc. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa có chế độ thai sản, chưa khuyến khích được sự cam kết, gắn bó lâu dài với công việc. Công việc đòi hỏi phải đi xuống ấp, liên hệ công tác với huyện nhiều nhưng lại không thuộc đối tượng được hưởng công tác phí. Một số người hoạt động không chuyên trách xã chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá về chính sách mới (Nghị quyết 78), đại diện Phòng Nội vụ Tân Biên bình luận: “Đây là bước đột phá trong thực hiện chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh”. Chính sách này “cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của người thụ hưởng và phù hợp với khối lượng công việc tương ứng của người hoạt động không chuyên trách”.

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Nội vụ Tân Biên: “Mức phụ cấp dành cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố dù tăng so với Nghị quyết 22 năm 2019 nhưng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu, mức sống của người hoạt động không chuyên trách, đề nghị có lộ trình tăng phụ cấp”.

Đại diện Phòng Nội vụ Tân Biên còn kiến nghị: “Hỗ trợ chế độ thai sản cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khuyến khích sự cam kết, gắn bó lâu dài của họ. Vì hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội không quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia đóng bảo hiểm ốm đau, thai sản.

Cần sớm ban hành văn bản quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể (phụ cấp tăng phải gắn với trách nhiệm) của những người hoạt động không chuyên trách nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, sử dụng, đánh giá người hoạt động không chuyên trách”.

Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên.

Đề nghị cho hưởng phụ cấp bằng mức lương bậc 1

Trong khi đó, lãnh đạo UBND thị xã Hoà Thành cho biết, địa phương này hiện có 100 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và 106 người ở ấp, khu phố. Cấp xã bố trí đủ chỉ tiêu, ở ấp, khu phố đang thiếu 11 người (106/117).

Người hoạt động không chuyên trách xã, ấp, khu phố nhiệt tình, có kinh nghiệm trong công tác. Họ thực hiện tốt nhiệm vụ được các cơ quan, đơn vị của địa phương giao, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhưng, “mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố hiện nay rất thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

Trong khi thực tế công việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, nguồn phụ cấp cơ bản chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu cuộc sống bản thân, chưa chăm lo cho gia đình, ổn định cuộc sống. Do đó, đa phần những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố không an tâm trong công tác”- lãnh đạo UBND thị xã Hoà Thành thông tin.

Đánh giá chính sách mới, lãnh đạo địa phương này nhìn nhận: “Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở theo nghị quyết mới đáp ứng được nguyện vọng của người thụ hưởng. Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở đáp ứng được phần nào nguyện vọng của người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, phù hợp với khối lượng công việc tương ứng”.

Tuy nhiên, theo ý kiến lãnh đạo địa phương: “Nếu Chính phủ ban hành mức lương cơ sở mới (dự kiến 2.340.000 đồng), mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách áp dụng theo Nghị quyết số 78 thì chưa thật sự phù hợp với tinh thần Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và nguyện vọng của người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở”.

Từ thực tế trên, lãnh đạo thị xã Hoà Thành kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 78 sao cho phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách bảo đảm tương quan với mức lương bậc 1 của cán bộ, công chức có cùng trình độ đào tạo và phù hợp với cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Việt Đông