BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đầu tư 134 tỷ đồng xây dựng thuỷ lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long

Cập nhật ngày: 25/06/2010 - 05:26

Xã Thành Long, huyện Châu Thành là xã biên giới nghèo. Hơn 10 năm trước đây tỉnh giao đất cho Công ty đường Biên Hoà phát triển vùng nguyên liệu mía, vừa phục vụ cho Nhà máy đường, vừa góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng biên giới. Sau nhiều năm đầu tư phát triển, hiện nay khu vực biên giới này đã phủ xanh hàng ngàn ha cây mía, trong đó có mía của nhân dân trong vùng. Thế nhưng năng suất mía khu vực này vẫn ở mức thấp do cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư tương xứng, trong đó có hệ thống thuỷ lợi.

Giữa tháng 6.2008, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới cho vùng nguyên liệu mía Thành Long và giao cho Sở NN & PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư. Mới đây, Bộ NN & PTNT chính thức có quyết định phê duyệt Dự án Thuỷ lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long, tỉnh Tây Ninh.

Xí nghiệp Thành Long xây dựng hệ thống tưới thấm cho 40 ha mía

Theo quyết định phê duyệt, dự án Thuỷ lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long (Châu Thành, Tây Ninh) có tổng vốn đầu tư là 134 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ quản lý. Mục tiêu của dự án nhằm tưới tiêu cho 2.200 ha đất nông nghiệp, bao gồm các hạng mục: trạm bơm, kênh dẫn, hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện và đường quản lý vận hành. Trạm bơm được đặt tại K5+350 trên bờ phải rạch Trà Cú hướng từ sông Vàm Cỏ Đông vào, gồm 4 tổ máy với lưu lượng bơm là 2.600 m3/giây. Kênh dẫn nước vào trạm qua rạch Trà Cú lấy nước từ sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài gần 5,5 km. Kênh chính xuất phát từ trạm bơm đi theo hướng từ đông sang tây, dài khoảng gần 6 km với lưu lượng 2 m3/giây. Hệ thống kênh bao gồm: 16 kênh cấp 1 với tổng chiều dài hơn 22 km; 110 kênh cấp 2 với tổng chiều dài hơn 36 km và 9 tuyến kênh tiêu với tổng chiều dài gần 12 km. Toàn bộ kênh chính, kênh cấp 2 đều được bê tông hoá. Riêng hệ thống đường quản lý vận hành có chiều dài khoảng 4,2 km, mặt đường rộng 6 m được gia cố cấp phối sỏi đỏ.

Bộ NN & PTNT uỷ quyền cho UBND tỉnh Tây Ninh quyết định đầu tư, quyết định toàn bộ hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và Sở NN & PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công và tổ chức đấu thầu theo đúng chế độ xây dựng cơ bản hiện hành. Đồng thời chủ đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng công trình sau khi đã có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thep quyết định phê duyệt, dự án Thuỷ lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành trước ngày 30.12.2012.

Sơn TrẦn