BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chậm

Cập nhật ngày: 05/10/2009 - 10:29

Trạm bơm Bến Đình - một trong những công trình đầu tư từ nguồn vốn TPCP sắp hoàn thành.

Theo đánh giá của ngành chức năng, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương có hạn thì sự tăng cường các nguồn vốn đầu tư khác như vốn vay, vốn chương mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi bộ mặt nông thôn Tây Ninh. Tuy nhiên, trong các nguồn vốn đó, riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thì tiến độ thực hiện rất chậm so với kế hoạch.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 năm 2007 - 2009 tổng vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo kế hoạch là 254,33 tỷ đồng, phân ra như sau: năm 2007 đầu tư 34 tỷ đồng, năm 2008 đầu tư 115,9 tỷ đồng và năm 2009 đầu tư 104,43 tỷ đồng. Vốn trái phiếu chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu nhất như: giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế. Trong đó, về giao thông nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư thực hiện 6 tuyến đường với tổng vốn 62,8 tỷ đồng; về thuỷ lợi đầu tư là 2 trạm bơm với tổng vốn 54 tỷ đồng; về y tế đầu tư xây dựng các bệnh viện huyện với tổng vốn 72 tỷ đồng và về giáo dục chủ yếu là đầu tư kiên cố hoá trường học với tổng vốn 65,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến cuối tháng 8.2009, tổng vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư trong 3 năm qua chỉ giải ngân được 133,8 tỷ đồng- đạt 52,64% kế hoạch đầu tư. Ngành chức năng đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chậm so với kế hoạch. Trong đó chậm nhất là lĩnh vực y tế- chỉ giải ngân được 9,6 tỷ đồng trong tổng vốn là 72 tỷ đồng, đạt khoảng 13%. Kế đến là lĩnh vực giao thông- chỉ mới giải ngân được gần 27 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư là 62,8 tỷ đồng, đạt khoảng 43%. Lĩnh vực thuỷ lợi thì đã giải ngân được gần 33 tỷ đồng- đạt hơn 60% kế hoạch. Dự kiến vụ đông xuân tới cả 2 trạm bơm cùng vận hành và đến giữa năm sau thì hoàn thành. Riêng lĩnh vực giáo dục thì tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ khá tốt- đã giải ngân được 64,5 tỷ đồng trên tổng vốn đầu tư là 65,4 tỷ đồng, đạt hơn 98%.

Sở dĩ tiến độ thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn chậm so với kế hoạch là do tình hình khó khăn chung trên lĩnh vực xây dựng cơ bản như: thủ tục rườm rà, giá cả biến động, tư vấn quá tải, năng lực chủ đầu tư hạn chế, giải phóng mặt bằng khó khăn… Riêng ngành Y tế, do các gói thầu mua sắm thiết bị được triển khai sau nên có ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của các dự án xây dựng bệnh viện. Sau khi các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện thì tiến độ giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực Y tế sẽ được đẩy nhanh.

S.T