Đầu tư XDCB năm 2009: Giải ngân đạt kế hoạch nhưng không đạt mục tiêu đầu tư

Cập nhật ngày: 25/11/2009 - 05:18

Giải ngân đầu tư XDCB năm 2009 đạt kế hoạch.

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2009 là 1.323,77 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách địa phương là 879,799 tỷ; vốn trái phiếu Chính phủ 189,833 tỷ; vốn vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính 66,138 tỷ; vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương và vốn nhàn rỗi ngân sách 188 tỷ.

Đến nay, trên cơ sở thống kê, phân tích, tổng hợp… các số liệu từ kết quả thực hiện được trong 11 tháng qua, cơ quan chuyên môn vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc dự báo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009. Số liệu dự báo cho biết, có khoảng 1.354,2 tỷ đồng đã được đầu tư XDCB trong năm nay, trong đó số tiền được giải ngân là 1.312,1 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong năm 2009, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể và chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác phân khai vốn chi tiết; trong điều chỉnh, điều chuyển vốn; trong thẩm định, phê duyệt dự án và đấu thầu… Các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, phối hợp cùng ngành chức năng, các địa phương, các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công… giải quyết những khó khăn chung, nhất là trong đền bù giải toả mặt bằng thi công; đẩy nhanh việc triển khai dự án, tiến độ thi công; tích cực giải ngân vốn cho khối lượng công việc đã hoàn thành; tạm ứng khi ký hợp đồng thi công…

Tuy nhiên, công tác đầu tư XDCB năm 2009 còn không ít mặt hạn chế: Khối lượng công việc thực hiện và kinh phí được giải ngân có tăng so với trước nhưng vẫn không tránh được tình trạng “tăng dồn” vào những tháng cuối năm; giải ngân đạt kế hoạch vốn nhưng không đạt mục tiêu đầu tư trong năm; một số dự án không đạt kế hoạch, phải điều chuyển vốn cho các dự án khác; tiến độ thực hiện một số dự án còn vượt quá thời gian quy định, một số dự án “chờ” đến cuối năm mới triển khai; công tác quyết toán một số dự án đã hoàn thành còn chậm; đáng chú ý là công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình còn nhiều hạn chế, bất cập; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được chủ đầu tư quan tâm thực hiện đúng theo quy định…

ĐÌNH CHUNG