Đẩy mạnh cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Cập nhật ngày: 23/11/2009 - 05:59

Khách hàng giao dịch tại hội sở VIB.

Để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2009 và năm 2010, ngày 20.11, Thống đốc yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trước hết là tập trung các nguồn vốn để cho vay chi phí sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu bằng các biện pháp ổn định và tăng nguồn vốn huy động, nhất là vốn huy động bằng VND.

Các lãnh đạo ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực, địa bàn thành thị và nông thôn, kỳ hạn và khách hàng vay; hạn chế cho vay các nhu cầu vốn thuộc các lĩnh vực phi sản xuất; bố trí phân bổ nguồn vốn cho vay hợp lý đối với các chi nhánh địa phương thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Các ngân hàng thương mại cần tiếp tục thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về cho vay, đảm bảo tỷ lệ an toàn kinh doanh, quản lý ngoại hối; thực hiện cam kết giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về lãi suất huy động để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ.

Đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý lãi suất tiền vay và tiếp tục cho vay mới để khách hàng vay có điều kiện sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về cho vay vốn của các tổ chức tín dụng.

Về phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cần thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo thẩm quyền tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cho vay và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay vốn phục vụ sản xuất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

(Theo Vietnam+)


Liên kết hữu ích