baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/06/2023 - 06:44

BTN - Tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động khuyến nông, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp tập trung...

Ông Hà Thanh Tùng- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh (bên trái) chia sẻ về phương pháp chăm sóc cây mãng cầu cho nông dân.

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các địa phương củng cố và phát triển các mô hình khuyến nông cộng đồng trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở, gắn với phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm thuỷ sản quy mô lớn, đạt chuẩn.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức thị trường, tổ chức sản xuất, công nghệ số… cho lực lượng cán bộ khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng.

Trong đó, tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động khuyến nông, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất nông nghiệp hàng hoá đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; hướng dẫn xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc để có sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu và kết nối cung cầu.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT phối hợp các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác khuyến nông, nâng cấp trang thiết bị hạ tầng, phát triển các ấn phẩm số, truyền thông số, mô hình nông dân và công nghệ số, đa dạng nội dung và hình thức tuyên truyền, đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Sở NN&PTNT cùng các huyện, thị xã và thành phố thực hiện củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông các cấp, xây dựng đội ngũ khuyến nông có năng lực tốt, tâm huyết với nghề, làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả làm hạt nhân tổ chức các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khuyến nông, lấy hệ thống khuyến nông chuyên trách làm nòng cốt và huy động các thành phần kinh tế tham gia hoạt động khuyến nông; thí điểm thực hiện các loại hình khuyến nông chia sẻ trách nhiệm, khuyến nông có sự tham gia của người dân, tiến tới một số dịch vụ khuyến nông có nguồn thu để tái tạo nguồn lực hình thành quỹ khuyến nông.

Các huyện, thị xã và thành phố ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư từ ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông. Tăng cường kết nối hệ thống khuyến nông theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Minh Dương