Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công 

Cập nhật ngày: 05/07/2021 - 06:28

BTN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nhiệm vụ theo Chỉ thị 09 ngày 23.2.2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; các chủ đầu tư rà soát lại từng dự án và tiến hành kiểm tra để tăng cường công tác giải ngân vốn.

Công trình thoát nước thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành đang được đẩy nhan h tiến độ thi công.

Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, một số đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, thực hiện khá tốt công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản; tổ chức triển khai thi công tác dự án chuyển tiếp, phân khai chi tiết kế hoạch vốn cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục triển khai các dự án mới. Kết quả giải ngân của một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh.

Quyết liệt ðẩy nhanh tiến ðộ thi công nhiều dự án

Theo Ban QLDA ngành giao thông tỉnh, đơn vị này đang thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 17 dự án gồm: 2 dự án chuẩn bị đầu tư, 10 dự án thực hiện đầu tư, 3 dự án khởi công mới và 2 dự án chỉ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Với trách nhiệm chủ đầu tư công trình, Ban QLDA ngành giao thông tỉnh quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nhiều dự án do đơn vị triển khai.

 Năm 2021, các dự án do Ban QLDA ngành giao thông làm chủ đầu tư được UBND tỉnh giao tổng số kế hoạch vốn là 929,375 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn được giao trong năm 2021 là 799,258 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương là 581,258 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 218 tỷ đồng.

Luỹ kế giá trị giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 31.5 là 192,891/779,258 tỷ đồng, đạt 24,75%. Ước giá trị giải ngân đến hết quý II/2021 là 387,129/929,375 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 42%).

Ðối với BQL dự án ngành Nông nghiệp tỉnh, tổng vốn được giao là 112,37 tỷ đồng, bao gồm: vốn thực hiện đầu tư 111 tỷ đồng (vốn tỉnh quản lý 32,5 tỷ đồng; vốn Bộ NN&PTNT quản lý 77,5 tỷ đồng; vốn sự nghiệp thuỷ lợi 1 tỷ đồng); vốn chuẩn bị đầu tư 1,37 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18.6, giá trị giải ngân đạt 36,423 tỷ đồng- chiếm tỷ lệ 32,41% so với kế hoạch. Ước giá trị giải ngân đến ngày 30.6 là 57,608 tỷ đồng- chiếm tỷ lệ 51,27% so với kế hoạch.

Theo BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tính đến hết tháng 5.2021, tổng giá trị giải ngân các công trình: 48,67 tỷ đồng- đạt 28,17% so với kế hoạch được giao. Ước giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đến ngày 30.6 là 64,75 tỷ đồng- đạt 37,48%.

Nhiều thuận lợi, không ít khó khăn

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả một số loại vật liệu xây dựng tăng đột biến, ảnh hưởng đến công tác đấu thầu cũng như tiến độ thi công, giải ngân của các dự án.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà thầu thi công phải mất một thời gian nhất định nên công tác giải ngân có chậm trong những tháng đầu năm. Khi hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu, sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn.

BQL dự án ngành giao thông tỉnh cho biết, BQL thường xuyên kiểm tra tiến độ thực tế so với kế hoạch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; việc thực hiện phương thức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, linh hoạt góp phần giải ngân kịp thời, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; các dự án thi công xây dựng bảo đảm chất lượng; công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng đúng trình tự thủ tục theo quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh.

Bên cạnh đó, BQL dự án ngành giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương trong việc triển khai thi công các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một vài dự án tiến độ giải ngân còn chậm so với kế hoạch do còn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến hết quý III/2021 giải ngân đạt 75% kế hoạch vốn năm.

Ðối với BQL dự án ngành nông nghiệp tỉnh, hiện đang phối hợp với nhà thầu bảo đảm đúng tiến độ giải ngân. Riêng dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng kênh cấp 1.

Thi công đường Trần Phú (thị xã Hoà Thành)

Phấn ðấu đạt kế hoạch năm 2021

Ngày 10.6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3738 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng về tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, một số đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, thực hiện khá tốt công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như đến ngày 31.5, giải ngân 1.109,558 tỷ đồng, đạt 29,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 24,4% kế hoạch HÐND tỉnh giao. Ước giải ngân đến ngày 30.6 là 1.825,271 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 40,1% kế hoạch HÐND tỉnh giao, tỷ lệ này chưa đạt tiến độ đề ra; một số đơn vị giải ngân thấp hơn bình quân của tỉnh; các dự án sử dụng vốn ODA giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31.5 chỉ đạt 8,32%, trong đó có 2 dự án chưa giải ngân..

Ông Dương Văn Thắng cũng chỉ ra nguyên nhân đạt thấp, chủ yếu là do chủ quan. Ông đề nghị các chủ đầu tư, địa phương căn cứ kế hoạch tiến độ (sơ đồ Gantt), các mốc thời gian của từng giai đoạn (phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán; lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án - đối với các dự án khởi công mới), chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc, giao các đơn vị chủ động phối hợp xử lý, tăng cường trao đổi trực tiếp để thống nhất và xử lý dứt điểm để bảo đảm tiến độ và chất lượng trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản được giao.

Trong 6 tháng còn lại năm 2021, cần xác định nhiệm vụ giải ngân xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nhiệm vụ theo Chỉ thị 09 ngày 23.2.2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; các chủ đầu tư rà soát lại từng dự án và tiến hành kiểm tra để tăng cường công tác giải ngân vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, thành lập Tổ kiểm tra các địa phương, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến 31.5.2021 đạt thấp (dưới 30% KH); báo cáo tổng hợp kết quả về UBND tỉnh.

Trong đó, đề nghị các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31.5 đạt thấp báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân, cam kết từng giai đoạn 6 tháng, 9 tháng và cả năm; đồng thời, cần xác định rõ khả năng hoàn thành giải ngân vốn được phân bố. Nếu không có khả năng giải ngân thì báo cáo hoàn trả vốn.

Tấn Hưng