BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá

Cập nhật ngày: 21/11/2013 - 05:44

(BTNO)- UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch này, Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh; phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp - dịch vụ - đô thị kết hợp.

Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu; tập trung định hướng hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu cao, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sản phẩm mới; đa dạng hóa quan hệ với các đối tác; tận dụng mọi khả năng để tăng mức xuất khẩu trên các thị trường đã có; tìm kiếm, mở rộng thị trường mới; đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường có sức mua lớn; hạn chế việc nhập khẩu máy móc thiết bị có trình độ công nghệ đơn giản.

Bên cạnh đó, Tây Ninh đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, đặc biệt là với công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu; thúc đẩy việc thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gần với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ xuất khẩu.

Phương tiện vận chuyển hàng hoá thông quan qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Ảnh minh hoạ

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư, đặc biệt là danh mục kêu gọi dự án đầu tư các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng dựa trên thế mạnh của tỉnh như: các sản phẩm từ nguyên liệu là đường mía, tinh bột mì, mủ cao su; các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế cạnh tranh; các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghệ cao.

Một trong những giải pháp khác nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh trong những năm tới là thực hiện các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước có định hướng và có chọn lọc vào các lĩnh vực được tỉnh khuyến khích kêu gọi đầu tư. Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền sẽ công bố rộng rãi các quy hoạch có liên quan đến công tác thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư nước ngoài; thu hút đầu tư nước ngoài hướng vào những lĩnh vực công nghiệp "xanh", thân thiện với môi trường; lĩnh vực công nghệ cao…

Các khu công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp đang triển khai như Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, Khu công nghiệp - đô thị Bourbon - An Hòa, Khu công nghiệp Chà Là sẽ được đẩy mạnh thu hút và kêu gọi đầu tư, gồm cả đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khuyến khích việc chuvển giao công nghệ mới thông qua các hoạt động hợp tác kinh tế, các hoạt động FDI và các hoạt động thương mại quốc tế; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, các tập đoàn kinh tế; hợp tác phát triển với Vương quốc Campuchia.

Đặc biệt, chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo "Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015" nhằm quảng bá sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển cơ chế chính sách thương mại theo hướng tổ chức lại sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm; khuyến khích dự án đầu tư vào ngành nghề có tỷ lệ xuất khẩu cao, giảm xuất khẩu sản phẩm dưới dạng nguyên liệu thô, khai thác các lợi thế về hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản của tỉnh để mở rộng xuất khẩu, coi xuất khẩu là một trong những đòn bẩy quan trọng để  phát triển sản xuất.

Chính quyền và các cơ quan hữu quan cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tiếp cận được nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư, Quỹ Khuyến công và ngân hàng thương mại đề đầu tư đổi mới, nâng cấp máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quá lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu đến năm 2015 thực hiện hoàn thành đề án phát triển đường giao thông đến các cửa khẩu; đến năm 2020, phấn đấu nhựa hóa các tuyến đường đến các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ. Song song đó, tỉnh tập trung phát triển hệ thống bến bãi vận tải, các dịch vụ có liên quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt trong thủ tục hải quan; thúc đẩy và nâng cao năng lực hoạt động của các cửa khẩu biên giới, cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới…

Hoàng Thi