Kinh tế   Kinh tế

Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn dự kiến 

Cập nhật ngày: 16/09/2021 - 08:56

BTNO - Trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay, các hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ, trong đó, dự án xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công có lúc phải tạm ngưng hoạt động để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn dự kiến.

Đến nay, ngành giao thông thực hiện giải ngân 8 tháng năm 2021 đạt 35,6% kế hoạch vốn được giao, ước 9 tháng đạt 47%. Tỷ lệ giải ngân đạt thấp và thuộc nhóm phải thực hiện cắt vốn, điều chuyển cho các đơn vị khác có nhu cầu, theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Kết luận trong cuộc họp cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 8 tháng năm 2021, ngày 6.9.2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Văn Thắng yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng (BQL DA ĐTXD) ngành giao thông khẩn trương chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của quý III năm 2021, đạt tỷ lệ cao hơn dự kiến. Trong đó, tập trung giải ngân hết đối với vốn chuyển tiếp từ năm 2020 sang 2021 trong năm 2021

Riêng đối với dự án đường liên tuyến N8-787B-789, thời gian qua do sự phối hợp chưa đồng bộ của các ngành, địa phương nên công tác xác định giá đền bù dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT 787B triển khai rất chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị BQLDA ĐTXD ngành giao thông, UBND thị xã Trảng Bàng phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn; trong quá trình triển khai thực hiện khi phát sinh những khó khăn vướng mắc, thì thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ, trên tinh thần “vướng tới đâu, gỡ đến đó”.

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan họp thống nhất về nội dung giao nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất giai đoạn 1 của dự án đoạn từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh, chuẩn bị chương trình làm việc và các nội dung liên quan gửi về UBND tỉnh trước ngày 16.9.2021 để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành và địa phương có liên quan xây dựng đề án khai thác quỹ đất có tuyến đường cao tốc đi qua (cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Gò Dầu – Xa Mát) hoặc khu vực lân cận tuyến đường để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong đó, cần nêu rõ: cơ sở pháp lý, sự cần thiết của đề án, diện tích dự kiến khai thác trên toàn tuyến, kinh phí thực hiện, số tiền sẽ thu được khi thực hiện đề án, phương án quản lý, sử dụng ...; kèm theo sơ đồ gantt chi tiết các mốc thời gian triển khai thực hiện và thời gian trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án.

Trên tinh thần đề án này phải triển khai thực hiện đồng thời với các dự án đường cao tốc, với nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Trước mắt, thực hiện thu hồi đất của dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài và dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh) hoặc khu vực lân cận tuyến đường trong giai đoạn 2021-2025.

Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh đề án, chậm nhất ngày 10.10.2021 gửi lại Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Nguyên An-Thế Nhân