Kinh tế   Kinh tế

Thị xã Trảng Bàng:

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường ĐT.787B 

Cập nhật ngày: 11/12/2021 - 19:44

BTNO - Xác định dự án tuyến đường ĐT.787B là dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, thị xã Trảng Bàng tích cực vào cuộc, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng cho người dân tại phường Lộc Hưng.

Dự án thành phần 2- tuyến đường ĐT.787B thuộc Dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 12/7/2021.

Dự án đường ĐT.787B có điểm đầu tại ngã tư Hai Châu, điểm cuối tại ngã tư Bùng Binh (giao với đường ĐT.789 tại UBND xã Hưng Thuận), đi qua các phường Trảng Bàng, Gia Lộc, Lộc Hưng và xã Hưng Thuận, với tổng chiều dài tuyến thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng là 14,885km, phạm vi giải phóng mặt bằng là 31m. Tổng số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án là 1.606 hộ.

Ngày 23.11.2021, UBND thị xã Trảng Bàng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng kinh phí 422,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi trả bồi thường cho các hộ dân là 359 tỷ đồng.

Từ ngày 1.12 đến 10.12.2021, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh phối hợp với Hội đồng Bồi thường thị xã Trảng Bàng tổ chức chi trả bồi thường cho 988/1.606 hộ dân, với tổng số tiền trên 220 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả cho 71/175 hộ tại phưởng Trảng Bàng, 579/692 hộ tại phường Lộc Hưng và 338/397 hộ tại xã Hưng Thuận.

Trong 2 ngày 11 và 12.12.2021, các đơn vị tiếp tục chi trả bồi thường cho các tổ chức và hộ dân tại phường Gia Lộc, với tổng số tổ chức và hộ dân bị ảnh hưởng là 342, tổng số tiền chi trả trên 65,2 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông Trần Minh Tâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng cho biết: “Thời gian qua, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó chú trọng tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù và tái định cư để người dân ở khu vực bị ảnh hưởng hiểu được ý nghĩa quan trọng của dự án, từ đó tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật. 

Đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền trong đợt này, UBND thị xã đã thành lập 8 tổ tuyên truyền, phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục vận động các hộ gia đình, cá nhân đến nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án”.

Việt Khánh


Liên kết hữu ích