Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Để các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật 

Cập nhật ngày: 06/11/2023 - 15:03

BTNO - Mới đây, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh; Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, thị xã, thành phố yêu cầu về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Ngành chức năng phát tờ rơi pháp luật cho người dân.

Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012 quy định ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 2 tháng (tháng 10 và 11.2023), cao điểm từ ngày 1 - 9.11.2023.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật theo hướng dẫn tại Công văn số 1260/HĐPH ngày 17.5.2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã phát hành tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ và nhân dân trên toàn tỉnh.

Sở Tư pháp- cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh biên soạn bộ câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật (gồm 100 câu). Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể sử dụng để tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Đề nghị Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Thiên Di