BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề nghị thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

Cập nhật ngày: 15/11/2013 - 04:53

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân có chức năng trực tiếp và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề cho nông dân ở nông thôn với các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

(BTNO)- Mục tiêu của việc thành lập Trung tâm này là nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh; trang bị cho lao động nông thôn có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, giúp nông dân biết cách làm ăn, có ngành nghề và việc làm ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo tiến tới làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2012, Tây Ninh có dân số 1.089.871 người, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, lực lượng lao động nông nghiệp có trên 544.500 người, chiếm trên 83,87% trong cơ cấu lao động chung của tỉnh nhưng phần lớn chưa qua đào tạo, trình độ văn hoá và chuyên môn kỹ thuật còn thấp. Kinh nghiệm, phương thức sản xuất, kỹ năng trong sản xuất kinh doanh… rất hạn chế.

Mặt khác, do tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, nông dân bị mất đất hoặc thiếu đất sản xuất dẫn đến bị thất nghiệp hoặc chuyển sang nghề khác.

Bên cạnh đó, do tác động và diễn biến bất thường của nền kinh tế trong và ngoài nước, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi liên tiếp xảy ra, giá cả bấp bênh, thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá không ổn định... ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống dân cư địa bàn nông thôn của tỉnh.

Theo Hội Nông dân tỉnh, yêu cầu của lao động nông thôn là học nghề cấp tốc dưới 3 tháng. Trong ảnh, vớt bèo nuôi cá ở xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành.

Theo Hội Nông dân tỉnh, việc đào tạo nghề, tư vấn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với lao động nông thôn, ngoài những đối tượng còn trẻ có điều kiện học ở các trường trung cấp, cao đẳng, các hệ thống trường nghề chính quy, còn lại số lao động lớn tuổi là nông dân chiếm tỷ lệ rất lớn. Yêu cầu của họ là học nghề cấp tốc dưới 3 tháng, dạy nghề tại chỗ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” trong lĩnh vực nghề nông (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…).

Theo dự thảo Đề án, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân có chức năng trực tiếp và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề cho nông dân ở nông thôn với các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, tư vấn nghề, việc làm, định hướng cho nông dân sản xuất và kinh doanh. Tổ chức các hoạt động dịch vụ để hỗ trợ nông dân trong lao động, sản xuất và kinh doanh nhằm giúp cho họ có điều kiện học hỏi để nâng cao kiến thức, sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá có hiệu quả. Hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác, các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân có nhu cầu về vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, giá cả… để sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Nông dân gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực dạy nghề của Trung tâm là trực tiếp và phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức dạy nghề và chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ KHKT, khuyến nông, khuyến ngư cho nông dân. Phấn đấu đến năm 2015 cùng với hệ thống các trường, trung tâm nâng tỷ lệ lao động ở nông thôn được đào tạo là 60% và đến năm 2020 là 70%.

Trong lĩnh vực dịch vụ và hỗ trợ nông dân, Trung tâm sẽ trực tiếp và phối hợp các ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ giúp đỡ cho nông dân về vật tư, cây-con giống, kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, kỹ năng sử dụng truy cập internet, khai thác thông tin thị trường, tư vấn nghề, việc làm, các dịch vụ hỗ trợ giúp nông dân có điều kiện lao động sản xuất để tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Hiện đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân đã được Hội Nông dân tỉnh trình UBND tỉnh xem xét.

HY UYÊN