BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Thông tin- Truyền thông:

Đề nghị UBND tỉnh quy định thời gian hoạt động của các dịch vụ trò chơi điện tử và điểm truy cập internet công cộng

Cập nhật ngày: 14/03/2015 - 09:09

Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) đang trình UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét việc ban hành quyết định quy định thời gian hoạt động, tổng diện tích phòng máy các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Sở TT-TT, trong những năm qua, internet ở Tây Ninh phát triển khá nhanh và có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập và các đại lý internet công cộng cũng có nhiều đóng góp trong việc phổ cập dịch vụ internet đến mọi tầng lớp nhân dân.   

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của các đại lý internet công cộng cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, tiêu cực như: hoạt động quá giờ quy định, còn phổ biến trò chơi điện tử mang tính kích động bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục… Ngoài ra, việc sa đà vào các trò chơi trực tuyến gây ảnh hưởng đến lao động, học tập, thể chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý, khắc phục và hạn chế tối đa những tiêu cực nảy sinh trong hoạt động internet, Sở TT-TT đề nghị UBND tỉnh xem xét quy định thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ 8 giờ - 22 giờ hằng ngày; đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng từ 6 giờ - 22 giờ hằng ngày.

Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu là 50m2 tại các khu vực thành phố Tây Ninh, bao gồm: phường 1, phường 2, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh; tối thiểu là 40m2 tại các khu vực đô thị loại V gồm thị trấn thuộc 8 huyện Hoà Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng và Bến Cầu và tối thiểu là 30m2 tại những nơi ngoài các khu vực đã được nêu trên.

Nếu UBND tỉnh thông qua và ban hành, quyết định mới này sẽ thay thế Quyết định 1290/QĐ-UBND ngày 2.7.2009 của UBND tỉnh về việc quy định thời gian mở, đóng cửa hằng ngày đối với đại lý internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

H.Y

 


 
Liên kết hữu ích