Xã hội   Giáo dục

Đề thi, bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 

Cập nhật ngày: 23/06/2017 - 16:35

Cập nhật đề thi và bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017.

>> Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 404

>> Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 405

Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Gợi ý bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 do cô Trần Thu Hiền và Nguyễn Thùy Dương (giáo viên Tiếng Anh, Trường Việt Úc, Hà Nội) thực hiện.

Mã đề 409

1. A

2. C

3. C

4. A

5. D

6. A

7. D

8. B

9. C

10. B

11. B

12. D

13. C

14. B

15. C

16. D

17. A

18. D

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. C

26. B

27. B

28. D

29. B

30. C

31. C

32. D

33. C

34. B

35. A

36. A

37. A

38. A

39. C

40. D

41. D

42. C

43. A

44. C

45. B

46. B

47. D

48. C

49. D

50. B

 

 

 

 

 

 

Mã đề 413

1. B

2. A

3. B

4. D

5. A

6. D

7. C

8. C

9. A

10. C

11. D

12. A

13. D

14. B

15. C

16. C

17. D

18. D

19. A

20. D

21. C

22. C

23. A

24. D

25. B

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. A

32. D

33. D

34. D

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

 

 

 

 

 

 

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 413

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 1

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 2

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 3

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 4

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 5

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 6

Mã đề 409 

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 7

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 8

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 9

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 10

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 11

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 12

Mã đề 406

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 13

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 14

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 15

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 16

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 17

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 18

 

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi Tiếng Anh chiều 23/6 không quá khó.

Nguồn Zing.vn

 

Tin liên quan