Đề xuất bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm 

Cập nhật ngày: 06/06/2020 - 15:50

BTNO - Tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa qua, HĐND đã xem xét, ban hành 5 Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó có Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2020.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh gồm tăng kế hoạch vốn 514,9 tỷ đồng cho 9 dự án, trong đó ngân sách tỉnh tăng kế hoạch vốn 368,6 tỷ đồng cho 6 dự án.

Lĩnh vực Giao thông bổ sung 265 tỷ đồng cho 4 dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bao gồm bổ sung 185 tỷ đồng cho 2 dự án đã thuộc danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 là Đường Đất Sét – Bến Củi (bổ sung 50 tỷ đồng) và dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.793 -ĐT792, đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc (bổ sung 135 tỷ đồng); phân bổ 80 tỷ đồng cho 2 dự án bổ sung mới, cụ thể: Dự án Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền phân bổ 70 tỷ đồng, Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh phân bổ 10 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, bổ sung 91,6 tỷ đồng cho dự án đã thuộc danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 là dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. Trên lĩnh vực Trụ sở cơ quan khác, phân bổ 12 tỷ đồng cho dự án bổ sung mới khẩn cấp là Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động của Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Một đoạn kênh dẫn nước nổi trên mặt đất của Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông đang được thi công.

Theo UBND tỉnh, Dự án Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền, huyện Châu Thành được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng (110,048 tỷ đồng), trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 99 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018- 2022.

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 9,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành việc chi trả trước ngày 31.12.2020. Dự án đã được cấp thẩm quyền bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016- 2020 10 tỷ đồng. Đến ngày 31.1.2020 đã giải ngân 99,91% kế hoạch vốn được giao. Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án, UBND tỉnh có văn bản số 2565/UBND-KTN ngàỵ 19/10/2018 đề xuất Trung ương bổ sung thêm 79,861 tỷ đồng cho dự án từ nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét.

Để chi trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, thanh toán khối lượng thi công và tiếp tục triển khai gói thầu còn lại, dự án cần được bổ sung vốn năm 2020. Vì vậy, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 số vốn là 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để làm cơ sở giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện dự án.

Trường hợp dự án được cấp thẩm quyền phân bổ 79,861 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng (định mức dự phòng của tỉnh) kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ngay trong năm 2020, ƯBND tỉnh sẽ điều chỉnh thu hồi lại phần kế hoạch vốn ngân sách tỉnh đã phân bổ vào cuối năm 2020; trường hợp Trung ương phân bổ cho dự án số kế hoạch vốn còn lại là 89 tỷ đồng vào giai đoạn 2021-2025 (theo ý kiến thẩm định nguồn vốn của trung ương), sẽ đề xuất Trung ương cho phép điều chuyển phần vốn này sang dự án khác có nhu cầu sử dụng vốn.

Nguồn bội chi ngân sách địa phương sẽ phân bố cho ba dự án sử dụng vốn ODA hơn 145 tỷ đồng. Đó là dự án Phát triển đô thị hành lang sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài – Tây Ninh, dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Tây Ninh, dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho thành phố Tây Ninh.

Ngày 2.6, khi chúng tôi đến xã Ninh Điền đã chứng kiến dự án Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đang được thi công. Con đường này phục vụ việc vận chuyển nông sản, giao thương của người dân khu vực biên giới.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, người dân ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, những năm trước đây, con đường này đã được cải tạo, nhưng xe chở nông sản qua lại một thời gian là mặt đường bị lồi lõm, gây nguy hiểm cho người dân.

Vào mùa mưa, đường sình lầy, trơn trượt khó đi. Nay, con đường làm lại đàng hoàng, người dân rất vui mừng. Ông Nguyễn Văn Khỏe- Phó chủ tịch UBND xã Ninh Điền cho biết: “Con đường này rất có ý nghĩa đối với nhân dân của xã chúng tôi. Khi hoàn thành, ngoài việc giao thông thuận tiện, dự án này còn đáp ứng về yêu cầu an ninh quốc phòng, bảo vệ biên giới”.

Tương tự, Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông là dự án lớn được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (1.147,727 tỷ đồng), được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai vào đầu năm 2018. Mục tiêu của dự án này là cấp nước cho diện tích gần 17.000 heacta đất nông nghiệp tại nhiều xã ở hai huyện Châu Thành, Bến Cầu, đánh thức tiềm năng của hai huyện phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. 

Trong đó, cơ cấu nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 585 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hiện nay, tỉnh đang đề xuất Trung ương bổ sung vốn cho dự án từ nguồn dự phòng chung ngân sách trung ương 400 tỷ đồng và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Giai đoạn 2018-2019, dự án được phân bổ hơn 518 tỷ đồng (518,55 tỷ đồng) từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và đã giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thi công dự án Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền.

Năm 2020, dự án được phân bổ hơn 196 tỷ đồng (195,45 tỷ đồng), gồm vốn trái phiếu Chính phủ hơn 66 tỷ đồng (66,45 tỷ đổng) và vốn ngân sách địa phương 129 tỷ đồng (129 tỷ đồng), không đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán khối lượng của các gói thầu đang triển khai thi công và chi trả chi phí đền bù giải phóng mặt bằng vào tháng 6.2020 (nhu cầu vốn năm 2020 khoảng 325 tỷ đồng).

Vì vậy, đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 với số tiền 91,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, làm cơ sở bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 để thực hiện dự án. 

Kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 phân bổ cho dự án sau khi bổ sung hơn 805 tỷ đồng (805,6 tỷ đồng), gồm trái phiếu Chính phủ 585 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 220 tỷ đồng (220,6 tỷ đồng). Nhu cầu vốn còn lại để thực hiện dự án khoảng 340 tỷ đồng, tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025.

Trường hợp dự án được cấp thẩm quyền phân bổ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2020, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh thu hồi lại phần kế hoạch vốn ngân sách tỉnh đã phân bổ vào cuối năm 2020. Trường hợp Trung ương phân bổ cho dự án 400 tỷ đồng trong kế hoạch trung hạn 2021-2025, tỉnh sẽ đề xuất Trung ương cho phép điều chuyển phần vốn này sang dự án khác có nhu cầu sử dụng vốn.

Những ngày này, hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông đang được công nhân tích cực thi công. Bên bờ sông, hai đường ống dẫn nước với đường kính rất to và một đoạn kênh dẫn nước nổi trên mặt đất đang trong giai đoạn sắp hoàn thành.

Không giấu được niềm vui, anh Lâm Tấn- người dân xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) bộc bạch: “Bao năm qua, người dân ở đây làm ruộng luôn gặp tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô, nay sắp có hệ thống thủy lợi dẫn nước qua sông là quá tốt. Người dân chúng tôi rất mong chờ”.

Đại Dương