BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề xuất giảm giá điện giờ cao điểm buổi sáng

Cập nhật ngày: 04/07/2009 - 07:42
 

Để giảm bớt một phần khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã đề xuất xem xét giảm giá điện giờ cao điểm sáng (từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30) cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ với mức giảm tối đa 20%. 

Theo Bộ Công Thương, qua thống kê cho thấy, chỉ các doanh nghiệp sản xuất 1 ca là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất của giá điện giờ cao điểm sáng, do các doanh nghiệp này từ trước tới nay chưa phải trả giá điện cao điểm khi sử dụng điện vào giờ cao điểm.

Cụ thể, có khoảng 13,2 - 15,17% tổng số doanh nghiệp được khảo sát có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm trên 20%. Các doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất 1 ca, sản xuất tập trung trong giờ hành chính và sử dụng công suất phần lớn vào giờ cao điểm sáng.

Trong khi đó, số các doanh nghiệp có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm dưới 10% chiếm phần lớn trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát (trên 70%).

Số các doanh nghiệp được khảo sát có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm nhỏ hơn 10% trong tháng 5 chiếm 72% tăng hơn so với tháng 4. Số các doanh nghiệp có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm từ 10 - 20% và từ 20 - 30% trong tháng 5 chiếm 14,73% và 8,98%.

Tuy nhiên trong bối cảnh suy giảm kinh tế chung, để giảm bớt một phần khó khăn cho các doanh nghiệp Bộ Công Thương cho rằng có thể xem xét giảm giá điện giờ cao điểm sáng cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, mua điện ở các cấp điện áp từ 35/22kV trở xuống, với mức giảm tối đa 20%, thời gian áp dụng từ 1.8.2009.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, khi thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm sáng thì doanh thu bán điện sẽ giảm tương ứng khoảng 350 tỷ đồng, giá bán điện bình quân của năm 2009 sẽ giảm từ 948,5 đ/kWh xuống còn mức 943,7 đ/kWh (giảm 0,5%) so với mức giá bình quân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

(Theo dantri)