Xã hội   Giáo dục

Đề xuất hỗ trợ học phí cho nhiều nhóm đối tượng học sinh 

Cập nhật ngày: 17/03/2023 - 23:35

BTNO - Sau khi công bố chi tiết về mức học phí năm học 2022–2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có văn bản lấy ý kiến UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng trường THPT công lập, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lấy ý kiến đề xuất, thống kê đối tượng hỗ trợ đưa vào dự thảo nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học phí năm học 2023-2024.

Học sinh phổ thông huyện Gò Dầu.

Sở GD&ĐT nêu, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về hỗ trợ học phí (phần chênh lệch giữa mức thu học phí hiện hành và mức thu học phí mới theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) tại dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT đề nghị các trường THPT công lập, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung.

Đối tượng hỗ trợ gồm có: Học sinh mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, GDTX hệ công lập là con công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Học sinh mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông hệ công lập là con của hộ gia đình có cha, mẹ thuộc trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ; Học sinh mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông hệ công lập là con của hộ gia đình có mức sống theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của tỉnh.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT công lập phối hợp thực hiện và có ý kiến bằng văn bản các nội dung sau:

Rà soát, có ý kiến về đối tượng đề xuất, thống kê, cung cấp số liệu học sinh thuộc đối tượng dự kiến đưa vào đối tượng được hỗ trợ chênh lệch học phí theo quy định và các đối tượng địa phương đề xuất bổ sung (nếu có).

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, Trung tâm GDNN-GDTX công lập, các trường THPT công lập tổng hợp đối với các đối tượng đang học tại đơn vị.

Ngày 20.12.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Một trong những nội dung là Chính phủ yêu cầu không tăng học phí so với năm học 2021-2022, mặc dù trước đó, mức học phí mới đã được thông qua.

Ngày 20.12.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Một trong những nội dung là Chính phủ yêu cầu không tăng học phí so với năm học 2021-2022, mặc dù trước đó, mức học phí mới đã được thông qua.

Học sình xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Theo nghị quyết mới của Chính phủ, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.

Cụ thể, học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022-2023 thì ngân sách địa phương bảo đảm phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Việt Đông