Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề xuất mới: 2 đối tượng được tăng lương hưu mức cao hơn 

Cập nhật ngày: 14/06/2024 - 09:18

Cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất người nghỉ hưu trước năm 1995 và đối tượng lương hưu thấp được điều chỉnh tăng lương hưu ở mức cao hơn.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chỉnh lý mới nhất đã được cơ quan soạn thảo bổ sung nhiều quy định so với bản trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng và điều chỉnh lương hưu.

Cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất 2 đối tượng được tăng lương hưu mức cao hơn. Ảnh minh họa: Internet.

Về mức hưởng lương hưu hàng tháng, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được chỉnh lý, quy định: Mức hưởng lương hưu hàng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam và 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam đủ điều kiện quy định, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

Đối với trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

Tại dự thảo luật chỉnh lý lần này, cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung quy định: trường hợp người lao động thuộc một số nghề, công việc đặc biệt đặc thù trong lực lượng vũ trang do Chính phủ quy định. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước.

Cơ quan soạn thảo dự thảo Luật cũng đề xuất: giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nam có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2025) đến ngày 31/12/2029 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nữ khi tính mức hưởng lương hưu. Nguồn kinh phí thực hiện do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.

Về điều chỉnh lương hưu, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chỉnh lý nêu rõ: lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo dự thảo Luật đã bổ sung quy định: điều chỉnh mức tăng cao hơn đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 và những người có mức lương hưu thấp nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại điều này.

Tại điều khoản chuyển tiếp, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định: người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 được tính để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ.

Hàng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995.

Người lao động có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Nguồn kinhtedothi