BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề xuất tăng giá điện tối đa 10,58%

Cập nhật ngày: 21/01/2010 - 05:45

Năm 2010, giá điện có thể tăng ít nhất là 4,98%.

Tổ điều hành về giá điện vừa kiến nghị 3 phương án giá điện cho năm 2010, trong đó, mức tăng cao nhất là 10,58% và thấp nhất là 4,98%.

Trên cơ sở thẩm tra các phương án giá điện năm 2010 của Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Tổ này đã trình Bộ Công Thương 3 phương án với các mức tăng nhẹ hơn so với các mức tăng của EVN đề xuất.

Trong đó, 3 phương án giá điện của Tổ điều hành dựa trên cơ sở tính toán các mức tăng giá than và các yếu tố chi phí đầu vào của EVN.

Cụ thể, theo phương án 1, giá than bán cho điện nếu tăng lên và bằng 90% giá than xuất khẩu, tức tăng 138% so với giá than bán cho điện hiện hành thì giá điện bình quân năm 2010 sẽ là 1.074 đ/kWh, tăng 10,58% so với giá bán điện bình quân thực hiện 2009.

Theo phương án 2, giá than lấy bằng giá thị trường trong nước đối với than cho điện, tăng 47% thì giá điện bình quân năm 2010 là 1.026 đ/kWh, tăng 5,68% so với giá bán điện bình quân thực hiện 2009.

Theo phương án 3, với giá than bán cho điện tăng 15% thì giá điện bình quân năm 2010 là 1.019đ/kWh, tăng 4,98% so với giá bán điện bình quân thực hiện 2009.

Trong đó, giá điện bình quân năm 2009 theo kế hoạch là 948,5 đ/kWh, giá điện bình quân năm 2009 thực hiện được là 970,9đ/kWh.

Tổ Điều hành giá điện kiến nghị loại bỏ phương án 4 của EVN do mức tăng giá than của phương án này là thấp, chỉ tăng 10% so với giá than bán cho điện hiện hành, không đáp ứng lộ trình đưa giá than thực hiện theo giá thị trường vào năm 2010 như Chính phủ yêu cầu.

Theo Quyết định 21 của Thủ tướng, nếu như Bộ Công Thương lựa chọn phương án giá điện thứ 3, tăng dưới 5% so với giá điện bình quân thực hiện năm 2009 thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Nếu chọn 2 phương án còn lại, đều tăng trên 5% thì sẽ phải trình tới cấp Thủ tướng phê duyệt.

(Theo Vietnamnet)