BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề xuất tăng quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

Cập nhật ngày: 10/04/2015 - 12:00

Theo Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay (9/4), nhìn chung các ý kiến không đồng tình việc bổ sung nội dung mới về thẩm quyền của Thủ tướng.

Dự thảo luật hiện cũng không thể hiện 4 thẩm quyền mới theo đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, tại phiên thảo luận, vẫn còn có ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Theo đề xuất, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm;

Tạm thời giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng để đảm bảo về vai trò lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, có hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước thì cần quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp khuyết như trên là phù hợp tinh thần Hiến pháp.

Đồng thời, trên thực tế từ trước đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khuyết Chủ tịch UBND (vì lý do sức khỏe, nghỉ hưu, điều đồng công tác) mà HĐND chưa kịp bổ sung Chủ tịch UBND, Thủ tướng Chính phủ đã có quyêt định chỉ định quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh, khi chức danh này bị khuyết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng nên ủng hộ bổ sung quy định này.

Về thẩm quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng để thực hiện nhiệm vụ đã được thể hiện trong Hiến pháp và trong dự thảo luật, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có thẩm quyền “quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết và kịp thời” để bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Việc bổ sung quy định nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cần giải quyết kịp thời, nhanh nhạy các tình huống bất thường thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ với tư cách là người đứng đầu Chính phủ trong hoạt động quản lý điều hành”, Bộ trưởng cho biết.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cần cân nhắc về quy định này và nếu bổ sung thì phải quy định cụ thể ngay trong luật: “Khi thi hành tổng động viên, trong trường hợp đó Thủ tướng được quyền gì, biện pháp nào, không thể nói chung chung”.

Còn về đề xuất giao Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu Phó Chủ tịch tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ý kiến cho rằng không cần thiết.

“Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch đều có tiêu chí, tiêu chuẩn và sẽ được thể hiện ở Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Còn theo quy trình, cấp ủy, chính quyền, HĐND địa phương thực hiện, Ban cán sự Đảng của Chính phủ cũng có ý kiến rồi trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì mới về làm quy trình”, Chủ tịch Quốc hội phân tích và cho rằng không bổ sung quy định này.

Nguồn  VOV