BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến cuối quý 1- 2009: Sẽ có hơn 1.500 tỷ đồng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất

Cập nhật ngày: 06/03/2009 - 10:02
Giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 23.1.2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Đây là một chính sách lớn, cấp bách của Chính phủ nhằm giúp các tổ chức, cá nhân duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sau khi tiếp thu các nội dung tại hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thống đốc NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã triển khai đến các Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết. Ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 5 chi nhánh NHTM Nhà nước, 1 chi nhánh NHTM cổ phần và 6 phòng giao dịch của các NHTM cổ phần ngoài tỉnh tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, và tất cả đã triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg. Theo kế hoạch đã đăng ký của tất cả các NHTM, chỉ trong tháng 2 và tháng 3 năm 2009 tổng dư nợ cho vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh lên đến 1.512 tỷ đồng với tổng số tiền lãi được hỗ trợ dự kiến hơn 31,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký dư nợ cho vay thuộc diện được hỗ trợ lãi suất trong 2 tháng này là hơn 1.000 tỷ đồng- chiếm đến 2/3 tổng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất, với số tiền hỗ trợ lãi suất dự kiến là hơn 20 tỷ đồng. Riêng các phòng giao dịch của các NHTM cổ phần ngoài tỉnh đăng ký dư nợ cho vay thuộc diện được hỗ trợ dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng với lãi được hỗ trợ khoảng 170 triệu đồng.

Hiện nay, số lượng người vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất đến giao dịch với các NHTM ngày càng nhiều, doanh số cho vay ngày càng tăng, do vậy nhiều NHTM đã phải tăng giờ giao dịch- có khi đến hơn 19 giờ để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng. Giám đốc NHNN chi nhánh Tây Ninh cho biết đến nay chính sách hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg ở các NHTM trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt và chưa có trường hợp khiếu nại nào. Tuy nhiên, để công tác triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất được thực hiện tốt nhất, tránh tình trạng tiêu cực xảy ra- cả về phía người vay và người cho vay, NHNN tỉnh sẽ lập các Đoàn thanh tra thường xuyên kiểm tra, giám sát thực tế ở các NHTM.

SƠN TRẦN


 
Liên kết hữu ích