BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến giữa tháng 11.2010: Diện tích trồng rừng theo Chương trình 661 vượt xa kế hoạch năm

Cập nhật ngày: 21/11/2010 - 04:00

Trồng rừng ở Tân Châu

Bước sang năm 2010, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xử lý tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh, các chủ rừng tích cực thiết kế đất trồng rừng và tiến hành trồng rừng theo chỉ tiêu được giao. Với nhiều nỗ lực thực hiện, đến giữa tháng 11 năm nay diện tích đưa vào thiết kế trồng rừng và thực trồng đã vượt xa so với kế hoạch.

Năm 2010, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các dự án rừng và UBND các huyện thị trồng mới 1.000 ha rừng, trong đó trồng rừng đặc dụng và phòng hộ là 700 ha và trồng rừng sản xuất là 300 ha. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến giữa tháng 11.2010 - thời điểm cơ bản kết thúc vụ trồng mới rừng năm nay, toàn tỉnh đã thiết kế được gần 1.500 ha đất để trồng rừng và trong đó đã thực hiện trồng mới được 1.250,1ha- vượt 25,1% so với kế hoạch năm và tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó các dự án cơ sở trồng rừng đặc dụng và phòng hộ theo Chương trình 661 thực hiện được 1.036,4ha- vượt đến 48,1% so với kế hoạch năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ. Đây là năm thứ 2 (sau hàng chục năm) các dự án rừng thực hiện Chương trình 661 đạt kế hoạch trồng mới rừng. Trong đó, tất cả các dự án rừng đều thực hiện trồng rừng đạt cao so với kế hoạch. Cụ thể Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Núi Bà được giao chỉ tiêu trồng mới 40 ha, thực hiện được 93,6 ha- đạt đến 234% so với kế hoạch năm. Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát được giao chỉ tiêu trồng mới 160 ha, thực hiện được 255,4 ha- đạt gần 160% so với kế hoạch năm. Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc được giao chỉ tiêu trồng mới 150 ha, thực hiện được 230 ha- đạt 153,3% kế hoạch năm. Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng được giao chỉ tiêu trồng mới 350 ha, tuy gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cây giống và diện tích phải trồng lớn nhất, nhưng dự án cũng đã nỗ lực thực hiện được 438,7 ha- đạt hơn 125% kế hoạch năm. Riêng khu rừng Hoà Hội thuộc huyện Châu Thành được giao chỉ tiêu trồng mới 100 ha rừng, cũng đã thực hiện đến 213,7 ha- đạt 213,7% kế hoạch cả năm.

Đánh giá về kết quả trồng rừng thuộc Chương trình 661 năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng nguyên nhân chủ yếu nhất là do các địa phương cùng các chủ rừng tiếp tục nỗ lực trong việc giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích để thiết kế đất trồng rừng. Trong 10 tháng đầu năm 2010 các địa phương có rừng tiếp tục lập thêm 371 biên bản cam kết chấp hành thực hiện theo Quyết định 875 với diện tích 592,07 ha, đồng thời có thêm 312 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ 759,2 ha cây trồng sai mục đích. Đối với các hộ đã cam kết nhưng kéo dài thời gian thực hiện, các huyện đã lập 453 biên bản vi phạm hành chính với diện tích 1.027,03 ha và ban hành 410 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với diện tích 1.081,96 ha. Đối với các hộ cố tình né tránh, các huyện đã ban hành 117 quyết định cưỡng chế với diện tích 412,07 ha. Luỹ kế từ khi thực hiện Quyết định 875 đến cuối tháng 10.2010, toàn tỉnh có 1.262 hộ đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích tổng diện tích gần 3.000 ha và trong đó đã có 580 hộ tự nguyện chấp hành phá bỏ 1.477 ha cây trồng. Từ đó đã tạo điều kiện cho các dự án rừng thiết kế trồng rừng năm nay lên gần 1.500 ha.

Diện tích rừng trồng đang ngày càng tăng

Tuy nhiên, đến nay diện tích trồng rừng ngoài Chương trình 661 vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đến giữa tháng 11.2010 diện tích trồng rừng ngoài Chương trình 661 thực hiện được 213,7 ha- đạt 71,23% kế hoạch năm. Tuy vậy, so với vụ trồng rừng năm trước thì năm nay diện tích trồng rừng ngoài Chương trình 661 vẫn tăng hơn 50%.

Rút kinh nghiệm trồng rừng năm trước- cây rừng trồng vào những tháng cuối năm tỷ lệ bị chết khá cao, năm nay các dự án rừng tăng cường khâu chăm sóc sau khi trồng để đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt tiêu chuẩn cho phép, đồng thời hạn chế trồng giặm trong vụ sau.

SƠN TRẦN