BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến năm 2015, mục tiêu đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện

Cập nhật ngày: 19/08/2009 - 03:48

Đó là một trong những mục tiêu chung của Chiến lược phát triển công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn 2020 do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn 2020 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, qua đó tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, từng bước bảo đảm cung cấp máu phục vụ cho điều trị người bệnh.

Phấn đấu đến năm 2015, đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện và 1% dân số hiến máu; đến năm 2020 đạt 1,5% dân số hiến máu, xoá bỏ tình trạng thu gom máu từ người cho máu lấy tiền.

Một trong các giải pháp được đưa ra là tổ chức lại mạng lưới các trung tâm truyền máu lớn trên cơ sở 84 khoa huyết học truyền máu có thu gom máu và 4 Trung tâm khu vực bảo đảm khoa học, hiệu quả; đầu tư các trang thiết bị để bảo đảm mọi người có điều kiện và công bằng trong tiếp cận các dịch vụ về truyền máu.

Dự thảo cũng nhấn mạnh đến một số giải pháp, như: Đưa chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện vào chỉ tiêu kinh tế-xã hội hàng năm; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông làm thay đổi hành vi cho người dân về hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc...

Lộ trình thực hiện Chiến lược được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn từ 2009 đến 2012; từ 2012 đến 2015 và giai đoạn đến 2020.

Ban soạn thảo cho biết, việc xây dựng Chiến lược này là nhu cầu cấp bách nhằm đáp ứng đủ máu và an toàn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho nhân dân cũng như phòng ngừa, khắc phục thảm họa, an ninh quốc phòng.

Hiện nay mạng lưới các trung tâm truyền máu phân tán nhỏ lẻ, nên khó kiểm tra, giám sát và bảo đảm chất lượng máu và chế phẩm máu. Tình trạng thiếu máu xảy ra thường xuyên, nhất là vào mùa hè ở các đô thị lớn vì học sinh, sinh viên - nguồn cho máu chủ yếu nghỉ học. Dù tỷ lệ người hiến máu tình nguyện trung bình của cả nước là 72,97% nhưng nhiều địa phương tỷ lệ này mới chỉ đạt 20-30%, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Hành lang pháp lý về vận động hiến máu tình nguyện cần được tiếp tục hoàn thiện: Chưa có luật về hiến máu và an toàn truyền máu, chính sách quốc gia về máu, chính sách khuyến khích, bồi dưỡng thoả đáng cho người hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện....

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Quyết định và góp ý.

(Theo chinhphu.vn)