BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến năm 2020: Phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu nông thuỷ sản hàng hoá khoảng 500 triệu USD

Cập nhật ngày: 24/07/2012 - 05:32

Đến năm 2020 toàn tỉnh có 71.400 ha đất lâm nghiệp

(BTNO) – Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh vừa qua, các đại biểu đã nhất trí thông qua một số vấn đề quan trọng, trong đó có Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, mục tiêu của quy hoạch là xây dựng nền nông – lâm – ngư nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, gia tăng giá trị và lợi nhuận trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp.

Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ phát triển ngành Nông nghiệp nói chung tăng 5,6- 5,8%/ năm giai đoàn 2011 – 2015; Cơ cấu giá trị sản xuất trong năm 2015: trồng trọt 74,5%, chăn nuôi trên 20% và dịch vụ nông nghiệp 5,5%. Giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ phát triển ngành Nông nghiệp tăng 5,4 – 5,5%/ năm; Cơ cấu giá trị sản xuất trong năm 2020: trồng trọt 68%, chăn nuôi 26% và dịch vụ nông nghiệp 6%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông thuỷ sản hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015 đạt 390 – 400 triệu USD và năm 2020 đạt 490 – 500 triệu USD.

Về quy hoạch phát triển trồng trọt đến năm 2020, chủ yếu là các cây trồng chính như lúa, rau, mía, mì, đậu phộng, thuốc lá, bắp, cao su, cây ăn quả. Theo đó, đến năm 2015, tổng diện tích gieo trồng là 343.584 ha, tổng sản lượng 4.585.820 tấn; đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng 329.900 ha, tổng sản lượng đạt 4.872.334 tấn.

Về quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, kế hoạch đến năm 2015, toàn tỉnh có 20.000 con trâu, 146.000 con bò (trong đó có 8.000 bò sữa), 270.000 con heo và 5,1 triệu gia cầm; đến năm 2020, toàn tỉnh có 15.000 con trâu, 160.000 con bò (trong đó có 12.000 bò sữa), 355.000 con heo và 6,8 triệu gia cầm.

Về đất lâm nghiệp, đến năm 2020 toàn tỉnh có 71.400 ha, trong đó có 31.850ha rừng đặc dụng, 29.555ha rừng phòng hộ và 9.995ha rừng sản xuất.

Về quy hoạch phát triển ngư nghiệp, kế hoạch đến năm 2015, diện tích nuôi thuỷ sản là 1.650ha, sản lượng đạt khoảng 42.150 tấn; tổng sản lượng thuỷ sản 45.000 tấn, trong đó khai thác khoảng 2.850 tấn. Quy hoạch đến năm 2020, diện tích nuôi thuỷ sản là 2.000ha, sản lượng khoảng 57.300 tấn; tổng sản sản lượng thuỷ sản 60.000 tấn, trong đó khai thác khoảng 2.700 tấn.

Nghị quyết cũng đã đề ra một số giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng các chương trình, đề án, dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển nông – lâm – ngư nghiệp; Cải thiện môi trường thu hút tốt nhất các nguồn nội – ngoại lực đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh hiện đại, bền vững; Thực hiện đúng, kịp thời cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông – lâm – ngư nghiệp đã và sẽ ban hành trong giai đoạn 2012 – 2020; Đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ mới, công nghệ cao vào phát triển nông, lâm nghiệp, nuôi thuỷ sản nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá;

Quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh có 160.000 con bò (trong đó có 12.000 bò sữa)

Đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống công trình kết cấu hạ tầng phục vụ nông – lâm – ngư nghiệp; Tiếp tục đổi mới loại hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp với phương thức sản xuất hàng hoà, chủ động hội nhập với khu vực và thế giới; Xây dựng thương hiệu hàng hoá, đăng ký nhãn hàng, đăng ký cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng đối với nông – lâm – thuỷ sản chủ lực của tỉnh; Tiếp tục phát triển công nghệ chế biến nông – lâm – thuỷ sản với thiết bị công nghệ hiện đại; Đào tạo và bố trí sử dụng nguồn nhân lực.

HY UYÊN