BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến ngày 30.9.2009: Toàn tỉnh đã hiến được 5.242 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 06/10/2009 - 05:33

Tình nguyện viên Gò Dầu hiến máu nhân đạo.

Trong tháng 9.2009, có 6 đơn vị đã vận động hiến được 540 đơn vị máu (ĐVM), nâng số máu đã hiến trong tỉnh lên 5.242 đơn vị, đạt 98,35% so kế hoạch.

Như vậy, tính đến ngày 30.9.2009, có 8 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu là: huyện Hoà Thành, hiến 742 ĐVM, đạt 137,41% kế hoạch; Thị xã Tây Ninh, hiến 708 ĐVM, đạt 136,15%; huyện Bến Cầu, hiến 470 ĐVM, đạt 100%; Đoàn uỷ khối Doanh nghiệp, hiến 178 ĐVM, đạt 222,5%; Công ty Cao su Tân Biên, hiến 166 ĐVM, đạt 166%; Công an Tây Ninh, hiến 109 ĐVM, đạt 218%; Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh, hiến 106 ĐVM, đạt 106% và Trường Trung học Y tế Tây Ninh, hiến 101 ĐVM, đạt 202%.

Có 8 đơn vị vận động hiến máu đạt trên 50% chỉ tiêu, gồm: huyện Trảng Bàng, hiến 485 ĐVM, đạt 88,18% kế hoạch; huyện Gò Dầu, hiến 477 ĐVM, đạt 88,33%; huyện Dương Minh Châu, hiến 450 ĐVM, đạt 90%; huyện Tân Châu, hiến 362 ĐVM, đạt 70.98%; huyện Châu Thành, hiến 313 ĐVM, đạt 59,06%; huyện Tân Biên, hiến 283 ĐVM, đạt 57,76%; Trường Trung cấp nghề, hiến 83 ĐVM, đạt 83% và Đoàn uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng, hiến 43 ĐVM, đạt 86%. Ngoài ra, có 1 đơn vị hiến được 40% kế hoạch.

Hiện vẫn còn 2 đơn vị là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm chưa vận động được người tham gia hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt, trong tháng 9, có 522/540 ĐVM được hiến là loại 350 ml.

VÕ CƯỜNG