BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến tháng 8.2009: Kim ngạch xuất khẩu đạt 70,37% kế hoạch cả năm

Cập nhật ngày: 26/08/2009 - 06:00

Báo cáo của Sở Công thương cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 8.2009 ước đạt 583,4 tỷ đồng, tăng 12,9% so với tháng trước, tăng 15,83% so cùng kỳ. Trong đó, một số ngành công nghiệp chính tăng giá trị sản xuất như: sản xuất thực phẩm và đồ uống, sản phẩm từ cao su, sản phẩm khoáng phi kim loại, giày thể thao…

Giá trị sản xuất hàng dệt may tăng hơn 68% so cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp có giá trị sản xuất giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ như: ngành dệt may (tăng 68,1% so cùng kỳ), ngành sơ chế da (tăng 7% so cùng kỳ), ngành sản xuất sản phẩm chất khoáng phi kim tăng 142% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 62,7 triệu USD, giảm gần 3% so với tháng trước. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2009, giá trị xuất khẩu ước đạt 422 triệu USD, tăng gần 3% so cùng kỳ, đạt 70,3% so với kế hoạch (đã điều chỉnh) năm 2009. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8.2009 ước đạt 34,6 triệu USD, bằng 97,5% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 222,8 triệu USD, bằng 88% so cùng kỳ.

HOÀNG THI