BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến tháng cuối năm 2009: Tổng thu ngân sách địa phương tăng cao so cùng kỳ năm trước

Cập nhật ngày: 23/11/2009 - 06:13

Theo số liệu của Sở Tài chính Tây Ninh: mặc dù khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế trong tỉnh, nhưng kinh tế Tây Ninh nhìn chung vẫn duy trì phát triển. Nhờ vậy tiến độ thu ngân sách của tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ: tổng thu ngân sách 11 tháng đầu năm đạt 1.946 tỷ đồng, đạt 95,7% so dự toán năm và tăng 17,5% so cùng kỳ năm trước.

Một số doanh nghiệp sản xuất, chế biên cao su lao đao vì giá cả giảm so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 1.185 tỷ đồng, chiếm 61% tổng thu ngân sách toàn tỉnh và tăng 13,4% so cùng kỳ. Trong 6 khoản thu chính thì có 4 khoản thu tăng, tăng cao so cùng kỳ: lệ phí trước bạ tăng 3,6%; thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 9%; thuế thu nhập cá nhân tăng 79%; phí xăng dầu tăng 140%. Các khoản thu chưa đạt so cùng kỳ: thu từ doanh nghiệp nhà nước 179,5 tỷ đồng, giảm 6,4%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 88 tỷ, giảm 21,43% (do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, một số doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả khi giá cả các mặt hàng chủ lực như: cao su, bột củ mì giảm so cùng kỳ). Ngành chức năng đang rà soát, kiểm tra, tích cực thu đủ, thu đúng... nhằm thu đạt, vượt dự toán cả năm 2009. 

Tổng chi 11 tháng đầu năm 2009 đạt 2.092 tỷ đồng, bằng 89% dự toán chi cả năm, tăng 42% so cùng kỳ năm trước. Trong đó chi đầu tư phát triển 351 tỷ đồng, tăng 120%; chi thường xuyên tăng 18,5% so cùng kỳ.

V.D.Q