Dịch hại trên cây mì giảm mạnh

Cập nhật ngày: 14/09/2015 - 06:00

Riêng vụ Thu Đông bắt đầu trồng mới được 1.769 ha.

Một đám mì bị nhiễm dịch hại gây bệnh. Ảnh minh hoạ

Trong 9 tháng qua, có 180,7 ha mì bị nhiễm dịch hại gây bệnh rệp sáp bột bồng, giảm 72,6% SCK và giảm mạnh về mức độ thiệt hại. Trong đó nhiễm nhẹ 177,8 ha, trung bình 1,9 ha và nhiễm nặng 1 ha.

Nhện đỏ gây hại nhẹ 497 ha, giảm 18% SCK. Bệnh cháy lá và xì mủ thân do vi khuẩn phát sinh ở 93 ha với mức độ nhẹ. 933 ha khoai mì ở giai đoạn từ 7-8 tháng tuổi nhiễm nhẹ bệnh thối củ. Các dịch hại khác như chổi rồng , đốm lá phát sinh gây hại cục bộ ở mức nhiễm nhẹ.

Về công tác phòng, chống dịch rệp sáp hồng hại mì, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh cho biết vẫn tiếp tục tiến hành nhân nuôi ong ký sinh tại văn phòng Chi cục.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, Chi cục nhân nuôi được 181.950 cặp ong và đã phóng thích ra đồng 147.850 cặp ong ký sinh để quản lý rệp sáp hồng gây hại cây mì, tại 27 xã thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Kết quả tình hình rệp sáp bột hồng đã giảm 72,6% SCK năm trước.

N.H