Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2020

>> Khát vọng vươn lên, tạo động lực phát triển (Xem trang 2).

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong các ngày 14, 15 và 16.10.2020 với phương châm: “Ðoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Ðổi mới - Phát triển”. Trước thềm Ðại hội, Báo Tây Ninh đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, để đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và xác định những mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2020

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trả lời phỏng vấn của Báo Tây Ninh. Ảnh: Ð.H.T

>> Sáng nay, khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xem trang 3).

8 giờ sáng 14.10, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên trù bị để thảo luận, quyết định một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp chính thức.

>> Bà Dương Thị Thu Hiền- nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ:

Cần có giải pháp trong tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ (Xem trang 9).

Trước thềm Ðại hội, Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Thu Hiền- nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh về công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2020

Bà Dương Thị Thu Hiền (thứ 2, bên trái) nhận Huy hiệu 45 tuổi Ðảng năm 2017. Ảnh: Hữu Thiện

>> Tuổi trẻ Tây Ninh vững tin theo Đảng

Kỳ 1: Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước (Xem trang 10).

Hưởng ứng cuộc vận động “Ðoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai nhiều giải pháp giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Ðảng trong đoàn viên, thanh niên.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2020

Tuổi trẻ Tây Ninh sắt son niềm tin với Ðảng.

>> Tổ chức lại bộ máy nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

Đạt được nhiều kết quả cụ thể (Xem trang 9).

Tháng 10 này là tròn 3 năm ngày Trung ương Ðảng ban hành Nghị quyết 18 và 19 nhằm sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước đó, năm 2011, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Quyết định tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương đúng đắn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2020

Các thí sinh khối tiểu học tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Tây Ninh năm 2019. Ảnh: Ðăng Khoa

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO