Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2020

>> Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

* Phiên trù bị, đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung (Xem trang 2).

Hôm nay, 15.10.2020, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Dự kiến, Ðại hội sẽ thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI; thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự và tiến hành bầu cử.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2020

Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

>> Sức cạnh tranh của kinh tế Tây Ninh qua góc nhìn doanh nghiệp (Xem trang 6).

Đối với tỉnh nhà, từ năm 2015 trở về trước, Tây Ninh chỉ có 2 năm đạt 60 điểm, tiếp theo đó, liên tục những năm gần đây luôn đạt trên 60 điểm, xếp loại  Khá. Riêng năm 2019, Tây Ninh đã vươn lên nhóm tỉnh được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có chất lượng điều hành kinh tế đạt chất lượng tốt.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2020

Bên trong một phân xưởng dệt ở Khu công nghiệp Phước Đông (ảnh: Hoàng Anh).

>> Giai đoạn 2021-2025:

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hơn 63.000 tỷ đồng (Xem trang 7).

* Giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu ngân sách tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 – 2015.

Căn cứ khả năng tăng trưởng nền kinh tế trong nước và tình hình thực hiện thu, chi NSNN 5 năm 2016-2020, tỉnh phấn đấu thu NSNN giai đoạn 2021-2025  đạt 63.214 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân hằng năm là 9,1%.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2020

Sản xuất lốp xe tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phước Đông, Gò Dầu.

>> Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh:

Nhiều quyết sách phù hợp với thực tiễn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (Xem trang 8).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương thuê chuyên gia về kinh tế để tư vấn, đánh giá, nhận diện rõ hơn tiềm năng, lợi thế và những hạn chế, thách thức, tìm ra “điểm nghẽn” trong sự phát triển của Tây Ninh, để từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định các khâu đột phá chiến lược mà tỉnh cần tập trung thực hiện.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2020

Nhà máy Tanifood (Gò Dầu).

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO