Điểm mới của hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử 

Cập nhật ngày: 26/02/2023 - 13:13

Từ ngày 1/3 tới, công dân Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử. Loại hộ chiếu này có tính bảo mật thông tin cao hơn hộ chiếu giấy thông thường, tránh nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân của người được cấp.

Nguồn Báo Nhân dân