Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 09/07/2024 - 09:12

BTNO - Thông tin hoạt động từ các đơn vị, địa phương, tổ chức hội - đoàn thể… trong tỉnh.

* 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Cầu đã cho vay đạt hơn 68 tỷ đồng với hơn 2.000 lượt khách hàng, nâng tổng dư nợ hơn 418 tỷ đồng, tăng hơn 19,2 tỷ đồng so đầu năm, đạt 91,3% kế hoạch năm 2024. 

Quang cảnh hội nghị.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 14 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; giúp 44 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn để theo học đại học, cao đẳng và học nghề; tạo điều kiện cho 944 lao động có việc làm, tăng thêm thu nhập.

Khánh Hội

* Trong 6 tháng đầu năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Bến Cầu đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tổ chức giám sát trực tiếp việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, thực hiện quy chế làm việc và sinh hoạt định kỳ đối với 303 tổ chức đảng và 309 đảng viên. 

Ông Nguyễn Văn Lô –  Chủ nhiệm Uỷ viên UBKT Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị.

UBKT các cấp thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ của UBKT do Điều lệ Đảng quy định. Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 193 tổ chức đảng, đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng, 7 đảng viên, kiểm tra chuyên đề 4 đảng viên; tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên; đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên.

                                                                                                          Khánh Hội

6 tháng đầu năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Trảng Bàng kiểm tra và kết luận 10 tổ chức và 6 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chế độ sinh hoạt định kỳ; quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua giám sát tổ chức đảng và đảng viên chưa phát hiện những thiếu sót khuyết điểm. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, tổng số đảng viên bị kỷ luật là 8, tăng 700% so với cùng kỳ. Qua giám sát đã cảnh báo, nhắc nhở các tổ chức, đảng viên vi phạm và có dấu hiệu vi phạm.

Quốc Thịnh