Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ 16.5 đến 22.5.2022

Cập nhật ngày: 23/05/2022 - 23:03

BTNO - Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kết luận 01). Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Toạ đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tây Ninh: Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022.

Huy Liệu-HT