Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ 26/12/2022 đến 01/01/2023

Cập nhật ngày: 04/01/2023 - 23:54

BTNO - Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau:

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18 ngày 26.10.2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND”.
 

Huy Liệu