Điểm tô sắc hoa cho vùng biên

Điểm tô sắc hoa cho vùng biên
Điểm tô sắc hoa cho vùng biên
Điểm tô sắc hoa cho vùng biên
Điểm tô sắc hoa cho vùng biên
Điểm tô sắc hoa cho vùng biên

Bài, ảnh: Tâm Giang

Thiết kế: Ngọc Trâm