Điểm tựa của người yếu thế

Điểm tựa của người yếu thế
Điểm tựa của người yếu thế
Điểm tựa của người yếu thế

Bài, ảnh: Ngọc Diêu

Thiết kế: Ngọc Trâm