BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 27/12/2013 - 05:48

(BTNO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có kết luận về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thực hiện theo phương án 2 của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1519/TTr-SCT ngày 25.10.2013. Cụ thể: xoá 4 điểm và giữ lại 78 điểm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 2.12.2010 của UBND tỉnh; bổ sung 112 điểm xây dựng cửa hàng xăng, dầu vào quy hoạch. Như vậy, quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 gồm 190 điểm.

Đối với 3 địa điểm bổ sung quy hoạch chưa phù hợp quy định: điểm kinh doanh xăng, dầu của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tại địa điểm tỉnh lộ 790, ấp Ninh An, xã Ninh Sơn, Thị xã, do khoảng cách giữa cây xăng Long Vân với điểm này dưới 1.000m nên giao Sở Công Thương phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP làm việc với Doanh nghiệp Long Vân báo cáo kết quả cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho mục đích quốc phòng, đồng ý đưa vào quy hoạch Cửa hàng xăng, dầu của Sư đoàn BB5 tại địa điểm quốc lộ 22B, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Đối với cửa hàng xăng, dầu của ông Nguyễn Văn Đức (số 114, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã) đã xây dựng từ năm 2008 nhưng chưa có quy hoạch, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, phòng chống cháy nổ, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đồng ý đưa vào quy hoạch cửa hàng xăng, dầu này.

Đối với các cửa hàng xăng, dầu xây dựng mới trên đường bộ, ven sông thực hiện theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18.6.2013 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng, dầu ký hiệu QCVN 01:2013/BCT.

Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu cũ không đủ diện tích theo quy định thuộc diện phải giải toả, di dời, nâng cấp mở rộng (các cửa hàng xăng dầu xây dựng trước Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 2.12.2010 của UBND tỉnh), giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết ngay trong năm 2014.

T.Đ