Châu Thành:

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với vùng nguy cơ dịch bệnh

Cập nhật ngày: 15/09/2021 - 09:57

BTNO - Các vùng nguy cơ được xác định theo phạm vi ấp, khu phố phân loại theo từng thời điểm hoặc khi phát sinh các yếu tố dịch tể mới. Tùy tình hình thực tế của từng địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 phù hợp, hiệu quả.

Qua kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lần 3, trên địa bàn huyện Châu Thành chỉ còn vùng vàng và vùng xanh. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tiến tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phuơng, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Ban Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phù hợp với vùng nguy cơ dịch bệnh (vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và vùng xanh). Các vùng nguy cơ được xác định theo phạm vi ấp, khu phố phân loại theo từng thời điểm hoặc khi phát sinh các yếu tố dịch tể mới. Tùy tình hình thực tế của từng địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 phù hợp, hiệu quả.

Việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuât nông nghiệp, xây dựng cơ bản thực hiện theo Quyết định số 2104/QĐ- UBND ngày 3.9.2021 của UBND tỉnh về ban hành phương án khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương. Vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Thảo An